Предлагат Агрокалендар да представя селското стопанство в областта

Да бъде направен Агрокалендар на област Разград за 2021 година, който да включва мероприятия, свързани със сектор земеделие, животновъдство, растениевъдство,…