С откриването на новата академична учебна година във Филиал Разград на РУ „Ангел Кънчев“ връчиха и дипломите на завършващите

Заместник-кметът на Община Разград Руска Вътева бе гост на част от събитията, посветени на откриване на новата академична учебна година…