Деца от Майчин център при СНЦ“Кармен“ представиха обичаи за Банго Васил пред заместник-кмета Мирослав Грънчаров

Четири деца  от Майчин център при СНЦ“Женска независима ромска организация Кармен“ представиха традиционни обичаи за Банго Васил пред заместник-кмета на…