Регистрираме се в Бюрото по труда без документи за стаж

При регистрация в дирекция „Бюро по труда“ търсещите работа няма да представят документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж. Това е заложено в проект на…