Регистрираме се в Бюрото по труда без документи за стаж

При регистрация в дирекция „Бюро по труда“ търсещите работа няма да представят документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж.

Това е заложено в проект на Постановление за промяна на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ). Предложенията за промени са публикувани на сайта на социалното министерство и на портала за обществени консултации.

YouTube

Целта на предложената промяна е да се облекчи административната процедура при регистрация на търсещите работа. При необходимост информация за стаж може да се получава въз основа на сключеното споразумение между Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт, или чрез проверка в регистрите на НОИ, предава БТА.

Другите промени са свързани с определяне на изисквания при разработване на проекти на програми за заетост и обучение от браншови организации, институции и организации, финансирани със средства от държавния бюджет.

Определят се и критерии за оценка на проекти на програми за заетост и обучение, разработени от браншови организации, институции и организации, финансирани със средства от държавния бюджет. Комисиите, назначени със заповед на министъра на труда и социалната политика, ще извършват подбор и оценка на проекти на програми за заетост и обучение.

Промени предвиждат дирекциите „Бюро по труда“ да извършват в срок до 10 работни дни оценка за допустимостта/съответствието на работодателите, кандидатстващи за получаване на средства по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение, реализирани под формата на схеми за минимална/държавна помощ. Списъците с одобрените работодатели ще се обявяват на информационното табло на дирекциите „Бюро по труда“.

Основната цел на промяната е оптимизиране на работата на дирекциите „Бюро по труда“ и съкращаване на административните процедури, свързани с предоставяне на средства на работодателите, както и своевременното стартиране на изпълнението на програмите и насърчителните мерки за заетост и обучение, реализирани под формата на схеми за минимална/държавна помощ, пише в доклада на министъра.

Предвижда се министърът на труда и социалната политика да утвърждава със заповед механизъм за осигуряване на качество и контрол на обучението на възрастни, организирано от Агенцията по заетостта.Така ще се създадат предпоставки за повишаване на качеството на обучението и за по-ефективно използване на средствата от държавния бюджет.

Предложените промени в правилника няма да доведат до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет и ще се реализират в рамките на ежегодно определените за МТСП средства за активна политика по заетостта, пише още в доклада.

Срокът за обществено обсъждане на проектопромените е до 16 декември 2018 г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе