Регистрираме се в Бюрото по труда без документи за стаж

При регистрация в дирекция „Бюро по труда“ търсещите работа няма да представят документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж. Това е заложено в проект на…

Ученички от Гимназията по икономика стажуваха в ОИЦ – Разград

През първата половина на юли четири възпитанички на Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман” проведоха учебната си практика в Областния…