Четирима студенти започват практически стаж в Областна администрация – Разград

Четири студенти-практиканти, с подкрепата на ментори – служители на Областна администрация Разград, ще усвоят нови знания и умения в реална работна среда в администрацията и по този начин ще увеличат своите шансове за успешна реализация на пазара на труда след приключване на образованието си.

Практикантите се срещнаха с Областния управител д-р Деян Димитров, който пожела успех на младите хора и ги призова да бъдат мотивирани, старателни и постоянни в овладяването на практически умения и компетентности. „Областна администрация Разград винаги е отворена към младите хора и им дава шанс за развитие и реализация. Очаквам от Вас да се включите активно в дейността на администрацията. Отворени сме към Ваши идеи за инициативи, насочени към развитието на младежта“, допълни още д-р Димитров. Областният управител сподели, че самия той преди време е изкарал доброволен стаж в Дирекция „Морска администрация – Варна“ и че счита за изключително полезни придобитите там знания и умения.

YouTube

Трима от стажантите са юристи и икономисти и се обучават във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” и Икономически университет – Варна, с които Областна администрация има сключени договори за партньорство по проекта на Министерството на образованието и науката „Студентски практики – Фаза 2”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“.

Този проект допринася за създаването на устойчиви партньорства между администрацията, бизнеса и университетите,  за провеждане на реални политики в сферата на образованието и заетостта.

Целта на проекта е създаване на условия за придобиване на практически опит от студентите от висшите училища в реална работна среда в съответствие с потребностите на пазара на труда. При успешно приключило практическо обучение от 240 часа студентът получава стипендия в размер на 600 лева.

За включване в практическо обучение в реална работна среда в Областна администрация Разград могат да кандидатстват всички действащи студенти от висшите училища – партньори по проекта, включени в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката.

На интернет адрес: https://praktiki.mon.bg/  студентите от област Разград може да следят за следващите обяви на Областна администрация Разград за студентски практики и да кандидатстват, ако те отговарят на тяхната специалност.

Четвъртият студент, започващ практика в Областната управа, изучава право в Университета за национално и световно стопанство и ще придобие опит в администрацията в рамките на задължителния си стаж, изискван от висшето учебно заведение.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе