През първите два месеца на годината са предоставени над 115 хил. безплатни винетки на хора с увреждания

115 150 електронни винетки са отпуснати чрез Агенцията за социално подпомагане на хора с намалена работоспособност през януари и февруари…