Оборудването с бордови устройства и сключването на договори между превозвачите и НДУ ще започне до средата на февруари

Имаме уверението от Националните доставчици на услуги, че до средата на месец февруари 2020 година ще започне сключването на договори…