Две многофамилни жилищни сгради в град Лозница са одобрени за саниране със средства по проект

Две многофамилни жилищни сгради в град Лозница са одобрени за саниране със средства по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно…