Високите борсови цени на електроенергията изискват спешни мерки за гарантиране на сигурността на енергийната система

ЕНЕРГО-ПРО инвестира 40 милиона лева в електроразпределителната мрежа в Североизточна България за 2021 г. на фона на нарастваща ликвидна криза…