Високите борсови цени на електроенергията изискват спешни мерки за гарантиране на сигурността на енергийната система

ЕНЕРГО-ПРО инвестира 40 милиона лева в електроразпределителната мрежа в Североизточна България за 2021 г. на фона на нарастваща ликвидна криза в мрежовите дружества, която застрашава бъдещите инвестиции и поставя под сериозен риск разширението, модернизацията и бъдещата поддръжка на съоръженията.

Подписаните договори с доставчици за помощта за бизнеса обхващат 70% от бизнес потребителите

YouTube

Постоянните инвестиции в изграждане, рехабилитация и поддръжка на мрежата бяха основен приоритет в работата на ЕРП Север, мрежовото дружество от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна, за изминалата година. Това се случва въпреки трудната ситуация на пазара на електроенергия и ликвидната криза в сектора, резултат от ръста на цената на електроенергията на енергийната борса. Постоянната работа за подобряване на електроразпределителната мрежа доведе до повишаване качеството и сигурността на електроснабдяването на десетки хиляди домакинства, клиенти на дружеството. Компанията е в непрестанен диалог с местната власт и работи ежедневно за  реконструкцията на мрежи и подмяна на кабелни линии при установена необходимост, както и обхващане на места с повишено потребление на електроенергия за изграждането на изцяло нова мрежа. Акцент в последната година са подмяната на въздушни и кабелни линии, изграждането на нова мрежа и съоръжения във вилните зони около големите градове. Миграционните процеси и  дистанционните модели на работа и обучение промениха профила на потребление и поставиха нови изисквания към поддръжката на мрежата, на които компанията се стреми да отговори.

Сред мащабните проекти за изграждане на мрежа и нови съоръжения са:

  • Рехабилитация на подстанция Изток-Варна – 3,2 милиона лева
  • Нови силови трасформатори в подстанции Чайка и Варна Изток – 2,4 милиона лева
  • Реконструкция на въздушна мрежа на територията на община Аврен – 230 000 лева
  • Нова кабелна линия 110 kV – Русе, център – 1,6 милиона лева
  • Нова възлова станция Изток – Русе за населените места  Мартен, Сандрово, Николово и Сливо поле – 400 000 лева
  • Реконструкция на въздушна мрежа ниско напрежение в община Провадия и община Дългопол – 400 000 лева
  • Съоръжения за защита на птиците – 950 000 лева.

ЕНЕРГО-ПРО ще спази ангажиментите си от инвестиционната програма въпреки загубите, натрупани през третото тримесечие на тази година в резултат на разликата в  утвърдените разходи за закупуване на енергия за покриване на загубите по мрежата и реалните разходи за ЕРП Север. Очаква се до края на 2021 г. те да бъдат над 42 млн. лв. Това води до големи ликвидни  проблеми за електроразпределителните дружества и необходимост от спешни мерки. Ако не бъдат компенсирани сега, тези допълнителни разходи ще натоварят сериозно тарифите на всички крайни клиенти, включително домакинствата, в средата на следващата година и ще доведат до значително поскъпване на крайната цена на електроенергията и за битовите потребители. 

ЕНЕРГО-ПРО разчита на съдействие от страна на държавата във връзка с решаването на проблема с нарастващата ликвидна криза в електроразпределителните дружества и потвърждава ангажимента си да продължи да изпълнява лицензионните си задължения, включително за инвестиции, за да гарантира сигурност в разпределението и снабдяването с електроенергия.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе