Европейският парламент подкрепя инициативата за подобряване на качеството на чешмяната вода и намаляване на пластмасовите отпадъци

Директивата за питейната вода, одобрена от Европейския парламент, ще осигури по-добър достъп до висококачествена чешмяна вода, включително за уязвимите групи…