Четвърткласници от ОУ „Н. Икономов“ се обучиха на разпознаване и овладяване на емоции

Четвъртокласниците в ОУ „Никола Икономов“ преминаха през едно по-различно обучение, насочено към разпознаване и овладяване на емоциите си при взаимоотношенията…

„Който пее, зло не мисли“ казаха четвъртокласници в подкрепа на превантивно-образователната програма на МКБППМН-Кубрат

С най-малките доброволци – ученици от четвърти клас на СУ „Христо Ботев“ с класен ръководител Татяна Попова, стартира годината МКБППМН-Кубрат…