Утвърдиха датите на религиозните празници за 2024 г., различни от източноправославните

По предложение на ръководствата на религиозните общности в България правителството определи дните на религиозните празници през 2024 г. на вероизповеданията,…

МОН утвърди датите за провеждане на отложените пролетни състезания и ученически олимпиади

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев утвърди датите за провеждане на ученическите олимпиади и състезания, които през месец март…