Представиха добра практика от Разград на Националния форум „Развитие на социалните услуги за по-добър живот“

Презентация на добра практика в Дневния център за пълнолетни лица с увреждания „Подай ръка“ в Разград бе представена по време…

Учител от ОУ „Никола Икономов“ сподели добра практика на престижен форум

VI Национална научнопрактическа конференция „Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“, организирана…