Учител от ОУ „Никола Икономов“ сподели добра практика на престижен форум

VI Национална научнопрактическа конференция „Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“, организирана от МОН, съвместно със Синдиката на българските учители, се проведе в гр.Банско в периода 27–29.04.2022г. и събра учители от детски градини, основни и средни училища, както и представители на Регионалните управления на образованието.

Престижният форум бе открит от д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители. По време на тридневните сесии учителите споделиха опита си в образователния процес, заниманията по интереси, дейностите, реализирани в партньорство с неправителствени организации, местна власт и др. и предложиха иновативни модели за работа в интеркултурна среда.

Конкурсът за учители, директори и други педагогически специалисти от детските градини и училищата се организира за шеста година. Обявява се през лятото и кандидатите разполагат с няколко месеца, за да се подготвят. Следва разглеждане на разработките от академично жури, което тази година се състоеше от четирима професори и двама доценти от различни университети. Класирани за представяне в заключителната конференция бяха най-добрите 50 практики на учители от цялата страна. Сред тях и докладът на д-р Румяна Нешкова – начален учител в ОУ „Никола Икономов“, град Разград – „Проектните дейности в контекста на интеркултурното възпитание“. За приноса си в практиката и перфектно изготвения доклад Р. Нешкова получи специални поздравления от модератора на конференцията доц.д.н. Йосиф Нунев. 

Във форума участва и г-жа Галина Пантелеева – старши експерт по организация на средното образование от РУО Разград.

Представените доклади от учителите ще бъдат качени на сайта на МОН и на сайта на СБУ.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе