Пламена Димитрова от ОУ „Васил Левски“ е една от двете учителки в България, която взе участие в образователен форум в Брюксел

Пламена Димитрова е една от двете учителки в България, която взе участие в образователен форум в Брюксел. Г-жа Димитрова участва…

Учител от ОУ „Никола Икономов“ сподели добра практика на престижен форум

VI Национална научнопрактическа конференция „Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“, организирана…