Стартира проект на ЕТ „Пертур 79 – Шюкри Мустафа“ с. Йонково за закупуване на ново оборудване за производство на дограма

Стартира изпълнението на проект на ЕТ „Пертур 79 – Шюкри Мустафа“ с. Йонково за закупуване на ново оборудване за производство…