14 докладни записки в дневния ред на общинските съветници за октомврийската сесия на Общинския съвет

14 докладни записки са включени в дневния ред на общинските съветници за октомврийската сесия на Общински съвет-Разград. Тя ще се…