Българите в чужбина могат да подават заявления за лични документи онлайн без електронен подпис

Българските граждани в чужбина могат да подават заявления за български лични документи без електронен подпис (КЕП) чрез сайта на Министерството…