Европейска седмица за намаляване на отпадъците в Профилирана гимназия „Васил Левски“ – Исперих

Приятелите на Земята от ПГ „В. Левски“, водени от госпожа Павлинка Павлова – Пенева, участваха в Европейската седмица за намаляване…