Клуб “Емпатия” към МКБППМН-Кубрат в подкрепа на европейския ден на спорта в училище

„С ЛЮБОВ И ОТГОВОРНОСТ ЗА СПОРТА, ДА СПОРТУВАМЕ ЗАЕДНО“, под това мото се обединиха тази седмица от спортната секция на…