Министерство на културата приема кандидатури за финансова подкрепа за разпространение спектакли

Министерството на културата обяви сесии за финансова подкрепа за разпространение на спектакли в областта на танцовото, театралното и музикалното изкуство,…