59 деца ще получат финансови стимули по Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби

Заместник-кметът на Община Разград Хабибе Расим откри и ръководи заседанието на Експертно-консултативна комисия, която  разгледа заявленията по Мерките за насърчаване…