59 деца ще получат финансови стимули по Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби

Снимка: Община Разград

Заместник-кметът на Община Разград Хабибе Расим откри и ръководи заседанието на Експертно-консултативна комисия, която  разгледа заявленията по Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби за 2021 г. Г-жа Расим е председател на комисията, в която участват и председателите на Постоянната комисия по образование и наука в Общински съвет-Разград Елка Неделчева и по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности Свилена Дечева, както и юрист и експерти от общинските отдели „Образование и спорт“ и „Култура, религиозни дейности и младежки дейности“.

Финансови стимули по Мерките талантливите деца на Разград имат възможност да получават за седма поредна година. Общата сума, която се разпределя между одобрените от комисията, е предвидена в бюджета на Община Разград, тя е в размер на 25 000 лв.

YouTube

В регламентирания срок до 9 ноември в Община Разград бяха подадени 74 заявления по Мерки за закрила на деца с изявени дарби по чл. 12 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, които не се финансират от Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г., приета с Постановление № 138 на Министерски съвет от 09.04.2021 г.

Комисията установи, че заявленията на 59 деца отговарят на предварително зададените изисквания в Мерките за закрила на деца с изявени дарби. Две от децата ще получат по два еднократни финансови стимула, тъй като са спечелили призови места в конкурси през последните месеци на 2020 г. и през настоящата 2021 г., а това е допустимо по регламент. 7 от заявленията са получили отказ, тъй като на отговарят на условията. 19 деца ще получат финансов стимул за класиране на трето място, 21 – за второ, 19 – за първо, а две за Гран При. Това са: Андрея Николаева Ангелова – Класирана с „Голямата награда“ на Девети национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов“, раздел „Публицистика“, юни 2021 г. в гр. Разград и Александра Галинова Златева – Класирана с награда „Гран при“ на Арт Фестивал „Сезони“ – конкурс за млади поп и рок изпълнители – гр. Бургас (02-04 юли 2021 г.). Предстои изчисляване на стойността на стимулите и издаване на индивидуални заповеди за отпускането им на всяко дете, както и оповестяване на списък с имената на децата и техните постижения на сайта на Община Разград.

Наградите на талантливите разградски деца ще им бъдат връчени през декември по банков път или, ако противоепидемичните мерки позволяват, на тържествена церемония.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе