С единодушие общинските съветници дадоха предварително съгласие за фотоволтаичната централа на „Биовет“

С 30 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ общинските съветници одобриха докладната записка за даване на предварително съгласие Община…