Нов главен счетоводител започна работа в Окръжен съд Разград

Административният ръководител – Председател на Окръжен съд Разград Лазар Мичев днес официално представи пред магистрати и съдебни служители новоназначения след…