Стартира второ национално проучване на факторите на риска за здравето част от Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести

Национално проучване на факторите на риска за здравето, организирано от Министерството на здравеопазването и Националният център по обществено здраве и…