Стартира второ национално проучване на факторите на риска за здравето част от Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести

Национално проучване на факторите на риска за здравето, организирано от Министерството на здравеопазването и Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), ще се проведе през месеците септември, октомври и ноември 2020 г. на територията на цялата страна, в това число и в Разградска област.

Проучването се провежда за втори път в изпълнение на дейностите предвидени в  Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. Такова проучване се проведе и при стартиране на Програмата през 2014 г.

Целта е събиране на надеждна информация за разпространението на основните рискови фактори (тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, ниска физическа активност, нездравословно хранене), които са причина за развитие на хроничните незаразни болести – сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет и др.

Анкетирането за област Разград ще се осъществи от служители на Регионална здравна инспекция- Разград. В него са включени 65 лица, избрани на случаен принцип от различни възрастови групи от четири общини на областта:

  • 5 деца на възраст от  1 до 6 г.  от ДГ“ Славейче“,  гр. Цар Калоян;
  • 3 деца на възраст от 7 до 9 г., ученици в  НУ“Васил Левски“,  гр. Лозница;
  • 9 ученици на възраст от 10 до 19 г., СОУ „Хр. Ботев“,  гр. Разград

48 лица на възраст над 20 години от 5 населени места на 4 общини:

  • община Разград –  гр. Разград и с. Осенец;
  • община Цар Калоян – гр. Цар Калоян ;
  • община Лозница –  с. Крояч;
  • община Кубрат – с. Севар.

Проучването включва:

  • анкетиране на деца, като за възрастовите групи 1-6 г. и 7-9 г., анкетите ще бъдат попълвани от родителите. На децата и учениците ще бъдат измерени антропометрични показатели – ръст, тегло и обиколка на талия, а на участниците от възрастовата група 10-19 г. и артериално (кръвно) налягане.
  • анкетиране на лицата над 20-годишна възраст, чрез попълване на анкетни карти, както и измерване на ръст, тегло и артериално налягане.

Участието на всички лица в проучването е доброволно, за което възрастните над 20 години попълват информирано съгласие, а за децата – техните родители.

РЗИ-Разград се обръща с молба за оказване на съдействие от гражданите, попаднали в извадката при попълване на анкетните карти.

Информацията, събрана чрез това Национално проучване, е поверителна. Тя ще се обработва на законово основание, в изпълнение на нормативни задължения на Националният център по обществено здраве и анализи.

По време на проучването ще бъдат спазени всички противоепидемични мерки, в условията на COVID-19.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе