Здравните медиатори се включват в информационната кампания на Община Разград

Здравните медиатори се включват в информационната кампания на Община Разград срещу разпространението на COVID-19. Днес заместник-кметът Милена Орешкова предостави на…