КЕВР и Министерство на Енергетиката с информационна кампания към клиентите на доставчици на ел. енергия

Комисията за енергийно и водно регулиране и Министерството на енергетиката  стартират съвместна национална информационна кампания под надслов : #Бъди активен –…

Представиха информация за проекта за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на отпадъци в Разград

На общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците днес бе възложено на Кмета на Община Разград Денчо Бояджиев…

Ще получаваме информация на телефона си за отчетени дейности към НЗОК

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) разширява функционалността на своето мобилно приложение, което ще даде на здравноосигурените граждани възможност активно да се…