Полезна информация при пътуване в чужбина на деца, непридружени от родител

Дирекция „Български документи за самоличност“ препоръчва при организирано пътуване на малолетни и непълнолетни български граждани в чужбина, непридружени от родител,…

КЕВР и Министерство на Енергетиката с информационна кампания към клиентите на доставчици на ел. енергия

Комисията за енергийно и водно регулиране и Министерството на енергетиката  стартират съвместна национална информационна кампания под надслов : #Бъди активен –…

Представиха информация за проекта за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на отпадъци в Разград

На общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците днес бе възложено на Кмета на Община Разград Денчо Бояджиев…