Община Разград организира почистване на нерегламентирано изхвърлените гуми, над 5 тона тръгнаха към рециклиране

Община Разград организира почистване на нерегламентирано изхвърлените гуми. Оглед на първите дейности по изпълнение на договор за предаване за оползотворяване…