Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Разград през 2019г.

Резултатите от проведеното през 2019 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата…