Извънредна сесия на Общински съвет-Разград във връзка с качеството на атмосферния въздух в града се проведе вчера

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов и част от неговия екип – заместник-министрите Ренета Колева и Петър Димитров,…