Извънредна сесия на Общинския съвет в Разград

На извънредна сесия Общинският съвет одобри докладна за кандидатстване пред Министерството на културата с  проект, свързан с ремонт на къщата музей „Димитър Ненов“ в Разград.

В заседанието участваха Кметът Денчо Бояджиев и  заместник-кметът Добрин Добрев, който представи предложението Община Разград да кандидатства за целева финансова подкрепа в областта на
консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности по обявена финансова сесия.

YouTube

на Министерството на културата за обект къща музей „Димитър Ненов“. Г-н Добрев обясни, че сесията, обявена от Министерството на културата, изтича на 11 март, затова се наложи свикването на заседанието на местния парламент, чието решение е необходима част от документацията, с която се кандидатства. Съгласието на Общинския съвет е необходимо, тъй като къщата музей е публична общинска собственост със статут на единична недвижима културна ценност с категория „местно значение“.

Проектните предложения за финансовата сесия на  културното министерство са в две направления, като Община Разград подготвя предложение в първото направление  – изготвяне на проектна документация. Предложението е на стойност 29 300 лв., наименованието на проекта е: „Консервация, реставрация, адаптация и социализация на къща музей „Димитър Ненов“. Проектът включва: цялостно архитектурно заснемане, проектна разработка в няколко части – архитектурна, конструктивна, консервационно-реставрационна, ел., В и К и др. Програмата на Министерството на културата не изисква съфинансиране от Община Разград.

Всички участващи в заседанието на Общинския съвет 24 съветници дадоха съгласие Община Разград да кандидатства за изготвяне на проектна документация с проект „Консервация, реставрация, адаптация и социализация на къща музей „Димитър Ненов“ на стойност 29 300 лв. по обявена процедура за целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на Министерството на културата.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе