Глоба в размер на 1 500 лева за подсъдим за неплатен корпоративен данък в особено големи размери

ръжен съд – Разград наложи административно наказание „глоба“ в размер на 1 500 лева на подсъдим за неплатен корпоративен данък. Първоинстанционният съд призна за виновен Тодор Д. за това, че на 21.02.2017 г. в Разград, в качеството си на едноличен собственик и представляващ търговско дружество, избегнал установяване и плащане на данъчно задължение – корпоративен данък за 2016 г. в особено големи размери – 28 529, 70 лв. като потвърдил неистина в подадена годишна данъчна декларация пред ТД на НАП Варна – офис Разград.

При развиване на търговската си дейност, за да избегне установяването и плащането на корпоративен данък за инкриминирания период, подсъдимият използвал други дружества, с които сключил фиктивни договори за парични заеми, по които дружествата да му преведат парични средства, които впоследствие да не декларира като приход.

YouTube

Извършена данъчна ревизия установила, че посочените като заеми суми в размер на 284 870 лв., получени от две търговски дружества, нямат такъв характер и произход, поради което следвало да се посочат като приходи за 2016 г.

Заключението на назначената съдебно-счетоводна експертиза касаеща приходно-разходната част на дружеството сочи, че размера на неначисления и невнесен корпоративен данък за 2016 г. е 28 529, 70 лв.

С произнесената днес присъда съдът освободи от наказателна отговорност подсъдимия Тодор Д, тъй като до приключване на съдебното следствие той е внесъл в бюджета неплатеното данъчно задължение заедно с дължимите лихви. Заради доброволното изпълнение съдът му наложи административно наказание „глоба“ в размер на 1 500 лева. Той ще трябва да заплати и 1054.95 лева разноски по досъдебното производство.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд-Варна в 15-дневен срок.

 

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе