Приеха кадастрална карта и регистри на имоти в землищата на исперихски села

Общинската администрация на Исперих уведомява, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в…