Приеха кадастрална карта и регистри на имоти в землищата на исперихски села

Общинската администрация на Исперих уведомява, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на гр. Исперих, с. Къпиновци, с. Лъвино, с. Печеница, с. Подайва, с. Средоселци.

В 30-дневен срок от обнародването им в „Държавен вестник“ /до 07.10.2021 г. вкл./ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях в Отдел ТСУ към Община Исперих или пред Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Разград.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]dm petroleum

Върни се горе