Връчиха наградите на победителите в конкурса за класови дейности по Позитивния календар на МКБППМН

Заместник-кметът на Община Разград Руска Вътева връчи наградите на част от победителите в първия конкурс за класови дейности по специалните…