Бизнесът определи масовата подмяна на касови апарати като пореден удар

Бизнесът определя масовата подмяна на касовите апарати заради новите изисквания на приходната агенция  като пореден удар върху легалната икономика. Старите фискални устройства трябва да излязат…