Собствениците на кладенци и герани имат още месец да ги регистрират, регистрацията е безплатна и еднократна

Собствениците на водовземни съоръжения /кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др./, които не са ги декларирали до момента, трябва…