Наградиха победителите в конкурса за класни дейности по специалните дни на Позитивния превантивен календар на МКБППМН

На Международния ден на приятелството заместник-кметът на Община Разград Хабибе Расим връчи наградите на победителите в конкурса за класни дейности…