Наградиха победителите в конкурса за класни дейности по специалните дни на Позитивния превантивен календар на МКБППМН

На Международния ден на приятелството заместник-кметът на Община Разград Хабибе Расим връчи наградите на победителите в конкурса за класни дейности по специалните дни на Позитивния превантивен календар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Разград.

Заключителното събитие на второто издание на конкурса започна с песни, танци, драматизации и стихове, представени от част от участниците в конкурса и посветени на някои от специалните дни, отбелязани с оригинални инициативи от децата.

YouTube

Конкурсът се проведе между 1 ноември 2021 г. и 31 май 2022 г. В него се включиха 25 участници от 9 училища, които проведоха общо 217 събития. Класовете отбелязваха по иницииран от тях начин специалните дни, вписани в Позитивния календар, като някои от паралелките организираха по над 20 събития.

Целта на конкурса е извършване на превантивна работа сред децата – чрез провеждане на позитивни, екипни дейности да се формират задружни и толерантни класови общности, в които приемането на различните, добротворството, уважението, приятелството да са ценни личностни качества. Цел на инициативата е и да се съдейства за намаляване на агресията и противообществените прояви сред подрастващите, както и да се развива творческата им инициатива и да се овладява негативната енергия.

Заместник-кметът Хабибе Расим поздрави децата за оригиналните инициативи, а също и за Деня на приятелството. „За мен бе вълнуващо да ви гледам, напълни ми се душата” – сподели тя личните си впечатления. Г-жа Расим поздрави и учителите, които работят с децата по реализацията на тези идеи, както и секретаря на МКБППМН Диана Господинова, както за провеждането на конкурса, така и за издаването на Позитивния календар, който ни насочва вниманието към дни с дълбоко смислово значение. По думите й с инициативите по Позитивния календар децата развиват творческите си възможности, създават мостове на разбирателство, сплотяват се класовете и децата се учат на общуване и работа в екип.  

Петчленна комисия, председателствана от заместник-кмета Хабибе Расим, определи най-активните и най-оригиналните идеи и понеже конкуренцията бе сериозна, бяха връчени по няколко призови места, както и няколко специални награди. Всеки от наградените класове получи ваучер между 300 и 1500 лв., тези средства трябва да се използват за екскурзии или други общи класове дейности.

Ето кои са победителите:

ПЪРВО МЯСТО:

 1. I А кл. ОУ ”В. Левски” с ръководители Валентина Георгиева, Анна Бисет
 2. I В кл. ОУ ”Н. Икономов” с ръководители Нуртен Ферзуева и Веселка Русева
 3. I Б кл. ОУ ”Н. Икономов” с ръководители Мария Радева, Виолета Петрова

ВТОРО МЯСТО:

 1. III Б кл. ОУ ”В.Левски” с ръководители Елка Иванова, Добромир Стрезов
 2. IV Б кл. СУ ”Хр.Ботев” с ръководител Ханифе Тефик
 3. I Г кл.ОУ ”В. Левски” с ръководител Анжелина Черникова

ТРЕТО МЯСТО:

 1. I В кл. ОУ ”Н. Вапцаров” с ръководител Таня Иванова
 2. II В кл. ОУ ”В. Левски” с ръководител Нели Цонева
 3. III В кл. ОУ ”Н.Икономов” с ръководители Стоила Маринова и Ивелина Атанасова

ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ

 1. V В кл. на ОУ „В.Левски” с ръководител Таня Божилова
 2. II кл. ОУ с. Ясеновец с ръководител Севда Салиева

ОБЩОУЧИЛИЩНА НАГРАДА

 1. ОУ „Елин Пелин” с. Стражец – директор Диана Петрова

НАГРАДИ ЗА ДЕЙНОСТИ  С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ХАРАКТЕР

 • VI кл. на ОУ „Отец Паисий” с ръководител Лебие Мехмед;
 • II Г кл. на ОУ ”В.Левски” с ръководител Светлана Янкова;
 • Клуб по психология на общуването, ППМГ”Акад.Н.Обрешков” с ръководител Таня Кидакова.

Заключителното събитие от конкурса завърши с пускане на разноцветни балони в небето.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе