В четвъртък отчитат конкурса за класови дейности по специалните дни на Позитивния превантивен календар на Местната комисия за БППМН

Заключителното събитие от Конкурса за класови дейности по специалните дни на Позитивния превантивен календар на Местната комисия за борба с…