В четвъртък отчитат конкурса за класови дейности по специалните дни на Позитивния превантивен календар на Местната комисия за БППМН

Снимка: Данче Бозаджиева

Заключителното събитие от Конкурса за класови дейности по специалните дни на Позитивния превантивен календар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ще се проведе в четвъртък, 9 юни, от 17,00 ч. във фоайето на Общинския културен център в Разград. На него ще се отчетат дейностите, организирани от класовете в разградските училища.

Конкурсът се проведе между 1 ноември 2021 г. и 31 май 2022 г. В него се включиха общо 25 участници от 9 училища, които проведоха общо 217 събития. Класовете отбелязваха по иницииран от тях начин специалните дни, вписани в Позитивния календар, като някои от паралелките организираха по над 20 събития.

YouTube

Най-активните класове и тези, които са организирали най-атрактивни и интересни събития, ще получат ваучери между 300 и 1500 лв.

Целта на конкурса е извършване на превантивна работа сред децата – чрез провеждане на позитивни, екипни дейности да се формират задружни и толерантни класови общности, в които приемането на различните, добротворството, уважението, приятелството да са ценни личностни качества. Цел на инициативата е и да се съдейства за намаляване на агресията и противообществените прояви сред подрастващите, както и да се развива творческата им инициатива и да се овладява негативната енергия.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]



viber

Върни се горе