В четвъртък отчитат конкурса за класови дейности по специалните дни на Позитивния превантивен календар на Местната комисия за БППМН

Заключителното събитие от Конкурса за класови дейности по специалните дни на Позитивния превантивен календар на Местната комисия за борба с…

Конкурс за сплотени класове организира Местната комисия за борба с противообществените прояви

Конкурс за класови дейности по Превантивния календар за 2021 г. организира Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни…