Одобрени са допълнителни разходи за дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в страната

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи от резерва по Закона за…