Приета е Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи

Правителството прие Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи. Посредством законова делегация съгласно разпоредбата на чл. 90, ал. 1…