Приета е Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи

Правителството прие Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи.

Посредством законова делегация съгласно разпоредбата на чл. 90, ал. 1 ЗЗКИ е предвидено приемането на наредба от Министерския съвет по предложение председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, в която са определени задължителните общи условия за сигурност на КИС и които обхващат компютърната, комуникационната, криптографската, физическата, документалната и персоналната сигурност, сигурността при свързване на КИС, сигурността на самата информация на всякакъв електронен носител и контрамерките по TEMPEST.

С приемане на наредбата от Министерския съвет следва да бъде приведена подзаконовата нормативна уредба в областта на сигурността на комуникационните и информационни системи в съответствие със законовите разпоредби.

С Наредбата се отменя Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Разград
Новини Завет
Новини Исперих
Новини Кубрат
Новини Лозница
Новини Цар Калоян
Новини за Лудогорец
ЖК "Орел" - гр. Разград
кв. Бели лом - Разград
ЖК "Освобождение" - Разград
Новини - Североизточна България
Пътна обстановка и ПТП-та в област Разград
Върни се горе