Започват проучвания за създаване на Ро-Ро линия между България и Турция

Правителството одобри доклад на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и сформирането на работна група, която да проучи възможностите…